ALGEMENE VOORWAARDEN 


Identiteit ondernemer
Inspired by Bali

Vondelstraat 70-II
1054 GG Amsterdam
Telefoonnummer: 06 – 24243635

Mede eigenaar en workshopbegeleider: Brenda Reimers

Inspired by Bali is een handelsnaam van Media Network Business
Kamer van Koophandel nummer te Amsterdam: 33270072
Btw nummer: 8039.50.11.B01
Handelsnaam welke van toepassing is voor deze Algemene Voorwaarden is: Inspired by Bali, Exclusieve Workshops, Bohemian Stijl

Inschrijven en reserveren
Een workshop reserveert u bij voorkeur door het sturen van een e-mail (info@inspiredbybali.nl). Vermeldt daarin uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, het aantal personen, de voorkeursdatum en 1 of meerdere alternatieve data, voorkeur voor tijdstip en eventuele bijzonderheden. Wij berichten u zo spoedig mogelijk of de door u gewenste datum nog mogelijk is en de verdere details. U mag natuurlijk ook telefonisch contact opnemen, u kunt dan bellen met Brenda Reimers op nummer 06 24243635. Ook voor meer informatie over de workshops.

Betalen en aanbetalen
Met het definitief reserveren van een workshop kan er een aanbetaling worden gevraagd. Dit is zodat ik zeker weet dat u komt en zodat u zeker bent van de gereserveerde plek. Maakt u dit binnen een week na inschrijving over op ING rekening NL 15 INGB 0004 9301 63 t.n.v. B. Reimers. Het resterende bedrag kunt u een week voor aanvangsdatum bij voorkeur overmaken of eventueel contant betalen op de dag van de workshop.

Annuleren
Bij annulering tot voor 7 dagen van de aanvangsdatum van de workshop krijgt u de aanbetaling terug, wordt er geannuleerd binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum dan vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats wegens door ons gemaakte/te maken kosten. Een uitzondering hierop vormen ziekte of onvoorziene omstandigheden, dan spreken we een andere datum af.

Aansprakelijkheid en risico’s
Meedoen aan de workshops is volledig op eigen risico. U wordt verzocht de instructies op te volgen zodat er zo min mogelijk mis kan gaan. Materiële schade alsmede persoonlijk letsel als gevolg van onjuist dan wel roekeloos gebruik van gereedschappen/materialen tijdens de workshops kunnen niet worden verhaald op workshopbegeleider Brenda Reimers.

Alles is handwerk, zodat het, ondanks duidelijke instructie, kan voorkomen dat er iets misgaat. Er wordt te allen tijde van de deelnemers verwacht dat de aanwijzingen opgevolgd worden. Minimum leeftijd voor de workshops is 12 jaar.

Contact
Wilt u contact met ons opnemen dan kan dat via bovengenoemde contactgegevens. Mocht u een e-mail hebben gestuurd en heeft u niet binnen 3 werkdagen geen antwoord ontvangen, neemt u dan a.u.b. telefonisch contact op omdat er dan waarschijnlijk iets niet helemaal goed is gegaan met de e-mail. (tel: 06 24243635).

Workshopprijzen
Inspired by Bali behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, op ieder moment, zonder opgaaf van reden. Inspired by Bali zal prijzen alleen wijzigen indien noodzakelijk. Dit geldt uiteraard niet voor reeds gemaakte reserveringen, daarvan blijft de afgesproken, op het moment van reserveren geldige prijs, vaststaan.

Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de op deze site beschreven voorwaarden betreffende de workshops.